Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

GOM GÓP

Bữa nai nhà iêm đi gom cóc vìa nấu cháo ạ.
Coan nài nằm bên nhà Class Tiên Sinh nì:
     
      Rạ miên man mơ  xuân thì con gái
Thủa chửa đòng đòng reo với gió ngàn mây...
     Mưa với nắng, tóc xanh chừ nhốm bạc
Chạm cái xa xưa, vịn năm tháng hao gầy...

Đấy! iêm bần nông củ chuối nên cứ lúa mới rạ....mờ iêm phang.

Khà khà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment, xin đừng còm nhạc autoplay, cảm ơn! :

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Để chèn Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Để chèn nhạc từ Youtube : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Chèn Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]