Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

NỬA CHỪNG...HƠ HƠ


Đất nước tôi buồn như vốn xưa nay
Vẫn cảnh trẻ con thiếu từng manh áo ấm
Bóng mẹ già liu xiêu đôi quang gánh
Bước thấp cao trong bóng đổ chiều tà...

Đất nước tôi buồn như vốn xưa nay
Công lý nằm co ro  dưới vực sâu bạo chúa
Sự thật cố ngoi lên, sự thật liền  trả giá
Lắm ngọn bút cong như dĩ vãng ăn mày!

Đất nước tôi buồn như vốn xưa nay
Thời đạn bom xới tung lòng đất mẹ
Hòa bình rồi vẫn loang dòng máu chảy
Họng súng đen với xiềng xích đêm ngày.

Đất nước tôi buồn như vốn xưa nay…
...............................................................................