Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

CẦU VỒNG.

Ấy là tôi nói ngày xưa 
Mẹ tôi tái giá đò đưa theo dòng 
Không mưa cũng có cầu vồng 
Lừa tôi ngõ trước mẹ vòng lối sau. 

Ấy là tôi nói ca dao 
Con chuồn chuồn ớt đậu vào đời tôi 
Bà đừng ru nữa bà ơi 
Vít thêm ngọn nắng mùng tơi dậu nhà 

Ấy là tôi nói áo hoa 
Mẹ mua cho tết tỉnh xa gửi về 
Dì tôi dỗ áo của dì 
Để cho tôi mặc không thì tôi không 

Ghét lây bảy sắc cầu vồng 
Giá như chặn được lối vòng cơn mưa. 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ly "Lừa tôi ngõ trước mẹ vòng lối sau..."
Tui đọc mà thắt cả ruột, đề mô để đó cái đã.