Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

CÓC NHẺ.
                                                


                                                                                                                                ( Ảnh bên nhà bạn nhỏ)
     Mẹ về với mớ rau dưa...

Con đường ngái ngủ ban trưa rì rầm

Mạ non xanh ngút cánh đồng

Cánh cò côi cút để lòng con đau....