Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

NGẪN...

Điếng hồn!
Buông một vết thương.
Đường xa vắng lặng ...
Đoạn trường
Ta đi...
Điếng hồn
Dâng một từ bi
Em thời lăn lắc
Có về được không?
Điếng hồn
Ôm vội bóng đêm
Mong ngày độ lượng
Mắt thèm
Môi nhau
Điếng hồn
Tay níu kinh cầu
Nghe từ cổ mộ
Nát nhàu bi ai.

...