Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Lan man chiều cuối năm...

Thoắt cái, đã gần hết năm rồi nhờ. Một năm đầy biến động! Dù sao cũng phải cố thôi.....

"Người đàn bà giấu đêm vào tóc..."
Còn  nỗi buồn  mình biết giấu vào đâu?
Ta lưu lạc cơ cầu cơm với áo
Chiều nay, nỗi nhớ nát nhàu...

Về cái đã, tính sau...